Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Tewi
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadotkliwie dotkliwie
Tewi
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Tewi

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Tewi
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viaSurvivedGirl SurvivedGirl

November 05 2018

Tewi

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Tewi
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadotkliwie dotkliwie

November 02 2018

Tewi
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianotperfectgirl notperfectgirl
Tewi
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit vianotperfectgirl notperfectgirl
Tewi
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadotkliwie dotkliwie
Tewi
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viadotkliwie dotkliwie
Tewi
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viadotkliwie dotkliwie
Tewi
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tewi
Tewi
sezon na długie wieczory, herbatę malinową, kocyk i depresje- uważam za otwarty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl