Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

Tewi
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke

July 09 2019

Tewi
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajamaicanbeat jamaicanbeat
Tewi
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Tewi
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Tewi
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
Tewi
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Tewi
Wróciliśmy do domu, wzięliśmy gorący prysznic, zmyliśmy z siebie ślady ostatniego szalonego nieprzespanego tygodnia.
Stoję przed lustrem i krytycznym wzrokiem oceniam szkody, jakie ostatnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu poczyniło w moim ciele.
- Dobra, K - mówię do siebie pod nosem - to teraz ostro na siłkę, palę ten tłuszczyk i będzie dobrze.
- Och, K - odpowiada wszystkosłyszący Konrad - już nie bądź dla siebie taka surowa.
- No nie mów, że nie widzisz tego tłuszczyku.
- Nie no, widzę. Ale ja lubię tłuszczyk. Tłuszczyk jest nośnikiem smaku.
https://www.facebook.com/MojaDziewczynaCzytaBlogi/
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianiskowo niskowo
Tewi
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja vianiskowo niskowo
Tewi
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
Tewi
Nie ma bladego pojęcia, jak długo to może potrwać. Ani jak siebie naprawić.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
Tewi
Ciągle towarzyszy mi uczucie wyobcowania, braku przynależności, bycia w miejscu w którym nie powinienem być. Nie jestem sobą, nie spełniam swojej życiowej misji. 
Tewi

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
Reposted fromthesmajl thesmajl vianiskowo niskowo
Tewi
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Tewi
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami

June 20 2019

Tewi
9858 f602
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

June 19 2019

Tewi
kiedy skończy się ta męczarnia? ile jeszcze? dlaczego tak długo!?
Tewi

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia vianiskowo niskowo

June 18 2019

Tewi
Pieprzą o miłości i nie kochają zamiast kochać i z miłości się pieprzyć.
— facebook / oczami mężczyzny
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianiskowo niskowo

June 13 2019

Tewi
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl